Maatwerkregeling

Maatwerkregeling

Wat betekent de maatwerkregeling voor u als werkgever?

De werkgever kan kiezen voor een maatwerk- of vangnetregeling.

Bij de maatwerkregeling is het mogelijk de zorg en advisering bij verschillende aanbieders in te kopen. De werkgever kan zo flexibeler omgaan met de aanbieders en bijvoorbeeld voor meer gespecialiseerde dienstverleners kiezen. Wat wel nodig blijft is een contract met een bedrijfsarts voor de verzuimbegeleiding van de werknemers en het volgen van de verzuimprocedures (wet Verbetering Poortwachter). Hierbij kan een herinneringssysteem zoals het personeelsmanagement systeem worden gebruikt. Waarschijnlijk is de maatwerkoptie goedkoper dan de vangnetoptie. De prijs is waarschijnlijk nog gunstiger als er met verschillende aanbieders wordt gewerkt. Formeel gesproken dient de werkgever eerst te onderzoeken of de maatwerkregeling kan worden toegepast in het bedrijf.

Als de werkgever kiest voor de vangnetregeling, dan neemt hij/zij alle diensten af van de arbodienst. De werkgever heeft een beperktere keuze en heeft niet zelf de regie. Bovendien is de prijs van de totale dienstverlening m.b.t. arbeid en gezondheid waarschijnlijk hoger dan bij de maatwerkoptie. Extra kosten bestaan er dan voor administratie en werkzaamheden die door de arbodienst worden verricht.


Wat betekent de maatregeling voor de werknemer?

Voor de werknemer betekent dit dat hij/zij weinig zal merken van deze wetgeving. De werkgever dient namelijk de arbeidsomstandigheden minimaal even goed te houden als in het verleden. Wisseling van dienstverleners kan mogelijk wat meer gaan opvallen dan voorheen, maar het is nog niet duidelijk of er sneller wisselingen in dienstverleners zullen optreden dan in het verleden bij de arbodiensten.

De eigen regie kan er wel voor zorgen dat de werknemer ook meer op maat wordt begeleid. Dit kan in positieve en negatieve zin veranderen bijvoorbeeld door een meer begeleidende of een repressievere aanpak van verzuim. De begeleiding kan meer afgestemd worden op de cultuur binnen een bedrijf.